06/02/2024 11:30

Một số loại cây xanh khi được đặt trong nhà không chỉ có tác dụng làm đẹp không gian sống mà còn có thể loại bỏ khí formaldehyde, bên cạnh đó còn rất có ý nghĩa tốt cho phong thủy.

01/02/2017 18:23

Để chăm sóc cho các chậu cây cảnh trong gia đình bạn, hãy áp dụng những hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây.