29/07/2021 08:26

Trung Nguyễn, CEO Axie Infinit, game NFT đắt giá nhất mọi thời đại, viết lập trình năm 9 tuổi. "Công trình" đầu tay là nhập các cạnh, tính chu vi, diện tích hình vuông theo cuốn giải bài tập Pascal.