27/02/2019 18:25

Những điều giáo huấn của người cha triệu phú này thật đáng để chúng ta học tập.

06/11/2016 12:33

Là một người cha, hãy cho con gái biết, họ có quyền được hạnh phúc và làm tất cả những điều mình thích, thậm chí là nỗ lực để trở thành một vị Tổng thống.