11/08/2016 09:29

Thấy 2 người lớn đưa Thiện đến bệnh viện trong tình trạng bị gãy chân phải, toàn thân tím tái nên bảo vệ đã báo cảnh sát.