06/03/2019 07:40

Khi vợ mới sinh, Tuấn làm hết công việc nhà. Đến nay con gái đã đi nhà trẻ mà vợ Tuấn vẫn lười không làm việc nhà, sáng đi tối về, mọi công việc ỷ lại cho chồng.