06/08/2015 08:26

Anh chàng này đã đăng tải một bức tâm thư dài, chia sẻ câu chuyện tình buồn của mình trên trang cá nhân.