30/11/2021 09:41

Thiết kế sang kèm các trang bị và hệ động lực mạnh, mẫu sedan Trung Quốc Changan UNI-V chỉ cần thêm giá "ngon" là "chặt chém" được đối thủ.