09/12/2014 15:09

Phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) đã chặt đầu 4 đứa trẻ dưới 15 tuổi ở Iraq sau khi các em không chịu cải sang đạo Hồi.

27/02/2014 21:03

Hai người Trung Quốc đã chặt đầu một cháu bé học lớp 4 sau khi không tìm được bố cháu bé.