24/01/2022 17:27

Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, tới thời điểm trưa nay, bé 3 tuổi tại Thạch Thất, Hà Nội bị người tình của mẹ đóng đinh vào đầu vẫn đang trong tình trạng hồi sức.