24/06/2021 14:57

Phát hiện có khói bốc lên ở tầng 14, nhiều người sợ hãi nháo nhào chạy khỏi chung cư.