29/04/2020 08:49

Trai hến là những món ăn dân dã, nhiều dinh dưỡng và rất mát bổ vào mùa hè. Nhưng một số người không nên ăn trai hến bởi không chế biến đúng cách sẽ thành họa.