31/10/2015 10:33

Các phương tiện truyền thông Nga đã học hỏi chiến lược thông tin của Mỹ trong chiến tranh, tập trung khai thác những khía cạnh mà người dân Nga quan tâm.