02/12/2022 15:07

Bên cạnh việc tăng lương cơ sở từ 1/7/2023, hàng loạt các chính sách khác liên quan đến tiền lương, trợ cấp cũng sẽ có sự thay đổi từ năm 2023.