22/11/2023 16:20

Bạn cùng phòng bị người yêu cũ tấn công và để cứu cô, Hà phải chịu 20 nhát chém, nhưng cả người bạn này lẫn gia đình cô ta sau đó coi Hà như không hề tồn tại.