04/05/2019 15:11

Hiện bệnh nhi đã tỉnh táo nhưng còn mệt và nhợt nhạt, tuy nhiên việc tái tạo lại vùng da đầu và 2 tai sẽ khó khăn và phải đợi trẻ bình phục.