24/05/2016 11:41

Giận người yêu cũ của chồng 1 thì tôi giận chồng 10. Chia tay rồi, anh còn lưu luyến đi đám cưới của người ta làm chi?