01/12/2022 11:36

Do ghen tuông mù quáng, người chồng đã xuống tay sát hại vợ dã man trong đêm.