08/09/2019 20:49

Ngày 8/9, ông Hiêng Lăng Thuận - Chủ tịch UBND xã Đăk Dục cho biết, chiều cùng ngày, gia đình và chính quyền địa phương tổ chức mai táng anh A Sét (35 tuổi).