05/04/2013 10:06

Thang máy thường xuyên hỏng, thậm chí không hoạt động cả tuần, hành lang bốc mùi, rác rưởi bủa vây. Đó là thực trạng tại khu tái định cư B6A Nam Trung Yên- HN.