06/11/2018 15:28

Theo lãnh đạo xã Thanh Nông, điểm khai thác vàng trái phép đã bị xử lý nhiều lần, yêu cầu đóng mỏ, nhưng gần đây vẫn lén lút khai thác vào ban đêm.