27/02/2020 09:58

Lúc gia đình ông Chủ tịch HĐQT một công ty bất động sản ở Đà Nẵng đang ăn cơm thì nhóm người lạ mặt mang hung khí xông vào khiến cả nhà phải vào phòng chốt cửa ẩn nấp.