28/02/2020 13:41

Sau cuộc thử nghiệm này, vấn đề nghiên cứu, điều chế vắc xin tại Mỹ sẽ có nhiều yếu tố mới.

22/02/2020 07:59

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết Việt Nam từng rất thành công trong đẩy lùi dịch SARS. Kinh nghiệm này đang được áp dụng một cách rộng hơn, mạnh hơn trong hoàn cảnh hiện nay.