07/03/2023 14:46

Bệnh thận thường không có triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Khi bệnh tiến triển có thể xuất hiện một số triệu chứng trên da.