14/03/2020 23:05

Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân thứ 48 nhiễm Covid-19, TP.HCM đã phong tỏa nơi người này sinh sống.