08/09/2013 21:35

Serena là số 1 thế giới già nhất trong lịch sử quần vợt nữ và nhiều người tin rằng cô là tay vợt vĩ đại nhất còn cầm vợt ra sân.