29/12/2020 08:49

Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã thưởng nóng cho lực lượng phá án ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương này.