26/11/2016 10:07

Chúng ta thường nhắc đến 'phù thủy' trong những câu truyện cổ tích, rất đáng sợ và nguy hiểm. 'Phù thủy' gắn liến với những sự việc khủng khiếp và bí ẩn.