14/08/2014 13:34

Clip tổng hợp những vụ đánh, chém nhau trong quán game chỉ vì những mâu thuẫn trong lúc chơi.