11/08/2023 09:01

Dù là một "thần đồng", nhưng cô bé này lại không bị áp lực học tập.