17/10/2016 20:51

Cô bé xấu số qua đời khi mới 15 tuổi do xuất huyết não lúc sinh con.