18/01/2019 09:58

Khi nhân viên cửa hàng chạy ra đã thấy nạn nhân bị nhóm thanh niên kia hành hung. Dù mọi người cố gắng can ngăn nhưng bất thành.