17/01/2019 11:52

Mỗi ca phục vụ khách, Thái sẽ hưởng 50% số tiền và "giữ hộ" phần còn lại của các cô gái. Cô gái nào không chịu phục vụ, để khách sàm sỡ sẽ bị nhóm Thái đánh đập.