11/01/2019 11:08

Một người đàn ông bán nước ở vườn hoa kể lại lần gặp cô gái xấu số.