15/12/2020 16:51

Cô giáo trường tiểu học dùng dao chém đồng nghiệp ở Khánh Hòa có tiền sử về bệnh thần kinh và vừa được gia đình đưa đi điều trị về.