25/11/2017 12:12

Hoài Trân muốn tìm một chàng trai mũi đặc biệt cao, da không quá đen, vừa người, không bụng bia, không ốm như cây sậy, tóc đầu đinh và nếu biết cả võ thuật nữa càng tốt.