26/07/2021 15:05

Xét nghiệm khẳng định bằng phương pháp RT-PCR cho Cơ sở cai nghiện ma túy Bố Lá, phát hiện có 78/82 nhân viên và 580/607 học viên dương tính.

23/07/2021 15:26

Theo giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, kết quả xét nghiệm PCR đối với hơn 600 học viên nghi mắc Covid-19 ở trại cai nghiện Bố Lá "chắc chắn thấp hơn nhiều".