16/04/2019 11:26

Lính cứu hỏa Paris đã liều mạng để cứu nhiều cổ vật quý bên trong Nhà thờ Đức bà Paris, bao gồm cả chiếc vương miện gai - cổ vật được xem là quý giá nhất.