27/12/2022 10:22

Trên khắp nước Mỹ, khoảng 60% dân số bị ảnh hưởng bởi cơn bão, với ít nhất 34 trường hợp tử vong đã được ghi nhận.