14/06/2017 15:44

Từ giờ cho đến cuối năm 2017 khả năng xuất hiện El Nino giảm. Hoạt động của bão trên Biển Đông nhiều hơn so với trung bình, đặc biệt là ở Bắc và giữa Biển Đông.