13/02/2015 10:20

Trang khai không có tiền trả nợ nên đã nghĩ quẩn đánh liều ăn trộm vàng và tiền của bố mẹ chồng rồi dựng hiện trường giả để đánh lừa cơ quan chức năng.

11/01/2014 05:46

Phúc rút trộm tiền trong két sắt của bố mẹ chồng, được 770 triệu đồng, nhét các tập tiền đô la âm phủ lại để họ không phát hiện hụt két.

25/03/2013 11:39

Trộm muốn vào nhà, thì phải phá cửa theo hướng từ ngoài vào trong, chứ sao lại phá cửa theo hướng từ trong ra ngoài?