13/03/2016 08:51

Câu chuyện cảm động về cuộc hành trình tìm kiếm không biết mệt mỏi của người mẹ Anh quốc sau 24 năm thất lạc con gái cuối cùng đã có kết thúc viên mãn.