27/02/2019 18:17

Dù không xuất hiện nhiều trước công chúng, cũng chưa nổi tiếng và có nhiều thành tựu bằng chị gái Ivanka Trump nhưng Tiffany Trump vẫn luôn nổi bật khiến nhiều người quan tâm.