15/10/2017 00:12

Có thể họ không giỏi giang, nhưng trái tim ấm áp của họ cũng đủ tiếp thêm sức mạnh giúp chồng vượt qua chông gai. Và 3 con giáp này sở hữu tính cách tuyệt vời đó.