14/05/2021 08:20

Người dân địa phương cho biết thời điểm sự việc xảy ra, Sang xin hàng xóm gạch vụn và cát.