18/10/2018 10:46

Những thanh niên trẻ thuộc tầng lớp thượng lưu ở thành phố Mexico City đã lập riêng trang 'Rich Kids of Mexico' trên mạng xã hội Instagram.