09/12/2014 05:08

Giàu có, nối tiếng và sinh ra trong những gia đình quyền quý, đó là điểm chung của những ngôi sao xuất thân từ màn ảnh nhỏ TVB này.

13/02/2014 14:14

Nếu không có tiêu chí rõ ràng, có khi người không làm được việc được ở lại, người làm tốt sẽ phải ra khỏi bộ máy” – Ông Lê Như Tiến nói.

13/02/2014 08:19

Đó là khẳng định của Giám đốc Sở Nội vụ Đà Nẵng về chủ trương tinh giản biên chế tại Thành phố trước khi có dự thảo của Bộ Nội vụ.

15/01/2014 16:49

Những chuyện gắn với tệ mê tín có lẽ là nhiều nhất trong đời sống của xã hội ta hiện nay.

14/01/2014 15:46

Trong xã hội đã lưu truyền câu vè: “Thứ nhất quan hệ/ Thứ nhì tiền tệ/ Thứ ba hậu duệ/ Thứ tư trí tuệ”.