21/01/2015 09:15

Một chuyên gia tư vấn quân sự và một nhà báo tự do, sẵn sàng làm mọi điều để vạch trần sự tàn ác của chiến tranh, là hai con tin Nhật Bản nằm trong tay IS.