06/11/2021 09:09

Có 4 cá nhân cho công ty nhà Cường Đôla vay tiền nhiều nhất, tổng cộng lên đến 265 tỷ đồng.