08/06/2019 07:42

Đặc thù của một số nghề sẽ tiếp xúc với các loại hóa chất, ánh nắng mặt trời...ở cường độ cao, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, do đó làm tăng nguy cơ phát triển ung thư.