14/11/2023 09:09

Người nhận tiền sẽ phải làm việc 6 ngày/tuần theo yêu cầu của vị tỷ phú, với tính chất công việc đặc thù gắn với địa điểm này.

19/03/2023 08:24

Nếu như phải kể tên các công việc trên thế giới có lẽ không ai nghĩ đến những công việc này có thể tồn tại.

15/06/2018 09:21

Nhưng lạ thay, công việc này vẫn đang thiếu hụt lao động trầm trọng.

19/09/2017 08:31

Hầu hết những công việc trong thời nữ hoàng Victoria trị vì này đều đã “tuyệt chủng”, chỉ còn được ghi lại trong sách vở.

30/08/2017 11:46

Chỉ cần uống bia, chơi điện tử hay thậm chí là xem ti vi vẫn có thể kiếm được tiền. Bạn có tin trên đời này vẫn có những công việc siêu thú vị thế không?

10/04/2015 13:35

Lĩnh vực có tốc độc thay đổi cao nhất trong 20 năm qua có lẽ chính là công nghệ. Có việc thậm chí không bao giờ tồn tại trong đầu những năm 1990 nhưng lại thành 'hot'.